top of page

Окреслено напрями подальшої співпраці

DSC_0256.JPG

10 грудня 2020 року в рамках співпраці між Глухівським національним педагогічним університетом імені О. Довженка та Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України відбувся круглий стіл на тему «Професійна і технологічна освіта: досвід та інновації» за участю Радкевич В. О. – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; Каленського А. А. – доктора педагогічних наук, завідувача лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, члена ради роботодавців факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курка О. І. – доктора історичних наук, професора, ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Луценка Г. В. – доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи та міжнародних зав’язків Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курок В. П. – доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, завідувача кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Ковальчука В. І. – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Грудиніна Б. О. – доктора педагогічних наук, доцента, декана факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Туряниці З. В. – кандидата педагогічних наук, заступника директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка».

У ході плідної дискусії учасники обмінювались думками та висловлювали пропозиції щодо подальших напрямів розвитку партнерства у сфері підготовки викладачів для закладів фахової передвищої та вищої освіти.

З метою підвищення якості підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні та ефективності результатів наукових досліджень у ході зустрічі було обговорено питання щодо реалізації внутрішньої академічної мобільності як аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта та 011 Освітні, педагогічні науки, так і науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

Зокрема, учасниками круглого столу досягнуто домовленості щодо організації гостьових лекцій науковців Інституту професійно-технічної освіти з метою популяризації серед молодих науковців результатів досліджень, які проводяться в ІПТО, що сприятиме поглибленню інтеграційних процесів в освітній і науковій сферах.

Пріоритетними напрямами реалізації академічної мобільності аспірантів в межах співпраці визначено прослуховування курсів на базі наукової установи-партнеру з подальшим визнанням здобутих результатів, що дозволить індивідуалізувати навчання на ОНП за рахунок формування вибіркової складової індивідуального плану аспірантів з урахуванням специфіки їх наукових інтересів.

З метою отримання додаткового фінансування на проведення наукових досліджень сторонами також окреслено перспективи розроблення та реалізації спільних проєктів науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

У ході заходу панувала атмосфера, яка сприяла жвавому обговоренню проблемних питань та шляхів їх вирішення.

DSC_0256
DSC_0266
DSC_0242
DSC_0235
DSC_0244

ОГОЛОШЕННЯ

УВАГА!

 

06 червня 2022 року  о 15.00 запрошуємо на онлайн-лекцію «Common Errors in Writing for International Journals: How Can the Ukrainian Authors Improve their Publishing Possibilities»

Детальніше....

НАУКОВЦЮ

bottom of page