НОВИНИ

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філосфії

25 березня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій вченій раді, утвореній у Глухівському НПУ ім.О.Довженка, під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри ПанасівниДо складу разової спеціалізованої вченої ради відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено провідних науковців університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, к.п.н., доц. Базуріна Віталія Миколайовича. До опонування дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії було запрошено   провідних вчених з інших вишів України, зокрема д. пед. н., проф., проф. кафедри професійної і вищої освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України Петренко Ларису Михайлівну; д. пед. н., проф., проф. кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» Лаврентьєву Олену Олександрівну.

Свої наукові здобутки презентував випускник аспірантури 2020 року Базиль Сергій Михайлович, аспірант спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник к.т.н. Толмачов Володимир Сергійович

DSC_0021
DSC_0099
DSC_0044
DSC_0032
DSC_0060
DSC_0033
DSC_0069

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філосфії

25 лютого 2021 року відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих вчених радах, утворених в Глухівському НПУ ім.О.Довженка, під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри Панасівни. До складу разових спеціалізованих вчених рад відповідно до наказу МОН України в якості рецензентів було включено провідних науковців університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, д.п.н., проф. Луценка Григорія Васильовича. До опонування дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії було запрошено   провідних вчених з інших вишів України, зокрема д.п.н., старшого наукового співробітника Литвинову Світлану Григорівну, заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН, д.пед.н., доцента Сущенко Ларису Олександрівну, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету; д.п.н., проф. Бирку Маріана Філаретовича, професора кафедри педагогіки, психології та управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької  області; д.п.н., проф. Подопригору Наталію Володимирівнузавідувача кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Свої наукові здобутки презентували випускники аспірантури 2020 року, зокрема Шевченко Людмила Миколавна, аспірантка спеціальності 015Професійна освіта (за спеціалізаціями) (науковий керівник к.п.н. Ігнатенко Олександ Володимирович), Каганцова Тетяна Миколаївна, аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник д.п.н., доц. Грудинін Борис Олександрович).

DSC_0115
DSC_0109
DSC_0139
DSC_0146
DSC_0124
DSC_0155
DSC_0161
DSC_0170
DSC_0020
DSC_0016
DSC_0035
DSC_0032
DSC_0058
20210225_123943

Фаховий семінар для апробації дисертації 

Дмитренко Аліни Павлівни

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 23 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Дмитренко Аліни Павлівнина тему: «Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах технологічного підходу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корякіна Ірина Вікторівна.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна, завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

Рецензенти:

 • Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри  технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

 • Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

20210223_160854
20210223_160353
20210223_160316
20210223_153835
20210223_154055

Фаховий семінар для апробації дисертації 

Рожнової Вікторії Миколаївни

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 23 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Рожнової Вікторії Миколаївни на тему: «Розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Загородня Людмила Петрівна.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім. О. Довженка;

 • Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

20210223_140717
20210223_143853
20210223_140720
20210223_140352
20210223_143518
20210223_143951
20210223_144900
20210223_140310

Фаховий семінар для апробації дисертації Маринченка Євгенія Олеговича

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 19 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Маринченка Євгенія Олеговича на тему: «Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко  Ганна Володимирівна.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О.Довженка;

 • Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

1
20210219_112024
20210219_110854
20210219_113614
20210219_112035
20210219_113125
20210219_110916
20210219_110445

Фаховий семінар для апробації дисертації Бикової Тетяни Борисівни

На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 10 від 03.02. 2021 р.) 19 лютого 2021 року на розширеному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Бикової Тетяни Борисівни на тему: «Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків;

 • Базурін Віталій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

3
5
20210219_093414
2
20210219_102231
20210219_101627
1
20210219_101528
20210219_094606
20210219_102652

Про стан готовності дисертацій аспірантів до захисту в разових спеціалізованих радах в межах дії експерименту

22 січня 2021 року о 14.00 год. в дистанційному режимі відбувся науковий семінар за участю проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Луценка Григрія Васильовича, гарантів освітньо-наукових програм Курок Віри Панасівни та Ковальчука Василя Івановича, завідувача аспірантури та докторантури Ткаченко Наталії Миколаївни, наукових керівників та аспірантів 4-го року навчання, присвячений обговоренню стану готовності дисертацій  до захисту у разових спеціалізованих вчених радах в межах дії експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

Детальніше...

5
3
1
4
8
7
6
2

Звітування аспірантів спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки 

21 січня 2021 р. на засіданні кафедри технологічної і професійної освіти в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання спеціальності 01й Освітні, педагогічні науки  (денної і заочної форм) про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за 

І півріччя 2020-2021 навчального року.

Детальніше...

галерея
галерея
Гребеник А.О.
Бурик М.В.
Мусевич Р.Ю.
Мусевич Р.Ю.
Конопля В.О.
Сосненко О.В.
Рожнова В.М.
Сосненко О.В.
Труш І.
Черніченко І.Ю.

Звітування аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія

14 січня 2021 р. на засіданні кафедри історії, правозавства та методики навчання в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го та 3-го років навчання спеціальності 032 Історія та археологія (денної і заочної форм) про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за І півріччя 2020-2021 навчального року.

Презентовані звітні матеріали та відгуки наукових керівників про роботу аспірантів дали підстави для висновку про належний рівень виконання індивідуальних планів всіма аспірантами. 

6
2
4
3
1
5
7

Звітування аспірантів спеціальності 013 Початкова освіта

20 січня 2021 р. на засіданні кафедри педагогіки і психології початкової освіти в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го та 3-го років навчання спеціальності 013 Початкова освіта про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за І півріччя 2020-2021 навчального року.

За результатми  заслуховування та обговорення звітів здобувачів освіти ступеня доктора філософії ухвалено рішення про належний рівень виконання індивідуальних планів всіма аспірантами. 

5
6
7
2
8
3
4
1

Звітування аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта 

13 січня 2021 р. на засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  в дистанційному режимі відбулося звітування аспірантів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання спеціальності 015 Професійна освіта (денної і заочної форм) про виконання індивідуального плану підготовки доктора філософії за І півріччя 2020-2021 навчального року.

 

Детальніше...

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%
максимович
Чорнобай
заїка
Сорока1
сорока
Карась
майстренко
маринченко
Бикова

Перші захисти на здобуття ступеня доктора філософії 

22-23 грудня 2020 року в стінах альма-матер  відбулися перші захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих вчених радах під головуванням д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Курок Віри Панасівни та д.п.н., проф., член-кореспондента НАПН України Кузьмінського Анатолія Івановича.

До складу разових спеціалізованих вчених рад в якості рецензентів було включено провідних вчених університету: д.п.н., проф. Ковальчука Василя Івановича, д.п.н., проф. Луценка Григорія Васильовича. В атестації докторів філософії в Глухівському НПУ ім.О.Довженка як опоненти взяли участь провідні науковці з інших вишів України, зокрема д.п.н., проф. Лаврентьєва Олена Олександрівна (Криворізький державний педагогічний університет), д.пед.н., ст.н.с. Петренко Лариса Михайлівна (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України), д.пед.н., проф. Ваховський Леонід Цезаревич (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), к.пед.н., доц. Голюк Оксана Анатоліївна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), д.пед.н., доц. Кучай Тетяна Петрівна (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ), д.пед.н., проф.  Семеног Олена Миколаївна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка), к.пед.н., доц. Михальчук Олена Олександрівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

Свої наукові здобутки презентували 4 випускники аспірантури, зокрема Біліченко Т.М., аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник к.п.н., доц. Зінченко Володимир Павлович), Плугіна А.П. та Сєрих Т.М., аспірантки спеціальності 013 Початкова освіта (науковий керівник д.п.н., проф. Бірюк Людмила Яківна), Єрмоленко Є. І., аспірант спеціальності 015 Професійна освіта (науковий керівник к.п.н., доц. Ігнатенко Ганна Володимирівна).

DSC_0107
DSCN9059
DSCN9096
DSC_0004
DSC_0104
DSC_0155
DSC_0130
DSC_0169
DSCN9330
DSC_0215
DSC_0187
DSCN9356
DSC_0204

Підведено підсумки педагогічної практики

16.12.2020 р. в дистанційному режимі відбулася звітна конференція з педагогічної практики для аспірантів 2-го року навчання за участю гарантів ОНП та наукових керівників аспірантів.

Детальніше...

3%20(2)_edited
10
18_edited
17_edited
14_edited
12_edited
9_edited
11_edited
13_edited
7_edited
6_edited
4_edited
5_edited

Окреслено напрями подальшої співпраці

10 грудня 2020 року в рамках співпраці між Глухівським національним педагогічним університетом імені О. Довженка та Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України відбувся круглий стіл на тему «Професійна і технологічна освіта: досвід та інновації» за участю Радкевич В. О. – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; Каленського А. А. – доктора педагогічних наук, завідувача лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, члена ради роботодавців факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курка О. І. – доктора історичних наук, професора, ректора Глухівського НПУ ім. О.Довженка; Луценка Г. В. – доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи та міжнародних зав’язків Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Курок В. П. – доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, завідувача кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Ковальчука В. І. – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Грудиніна Б. О. – доктора педагогічних наук, доцента, декана факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка; Туряниці З. В. – кандидата педагогічних наук, заступника директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка».

Детальніше...

DSC_0256
DSC_0266
DSC_0242
DSC_0235
DSC_0244

Захист дисертації Ткаченко Наталії Миколаївни

09 грудня 2020 року відбувся захист дисертації Ткаченко Наталії Миколаївни на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

DSC_0015_edited
DSC_0002_edited
DSC_0170_edited
DSC_0067
DSC_0134_edited
DSC_0162
DSC_0163
DSC_0174
DSC_0241
DSC_0238
DSC_0236
DSC_0264

Тренінги в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)

3 та 4 грудня 2020 року викладачі кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва та аспіранти  взяли участь у тренінгах для викладачів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти на тему: «Шкільна практика та інституційна співпраця у підготовці викладачів закладів професійної освіти. Досвід Австрії», організованих за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) 

Детальніше...

Тренінги в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)

30 листопада та 1 грудня 2020 року викладачі кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва та аспіранти  взяли участь у тренінгах для викладачів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти на тему: «Інституційна співпраця у підготовці викладачів закладів професійної освіти. Досвід Німеччини», організованих за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках міжнародного Erasmus+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) 

Детальніше...

Фаховий семінар для апробації дисертації Базиля Сергія Михайловича

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 1 від 31 серпня 2020 р.) 24 листопада 2020 року на спільному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва й кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Базиля Сергія Михайловича на тему: «Формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, доцент Грудинін Борис Олександрович, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій.

 

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Screenshot_9
Screenshot_2
Screenshot_13
Screenshot_15
зображення_viber_2020-11-24_15-47-121
зображення_viber_2020-11-24_15-47-12
Screenshot_5
Screenshot_1
Screenshot_8
Screenshot_4
1

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ (ВЕБІНАР)  «ДИСТАНЦІЙНІ ТА ЗМІШАНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ»

З 19 жовтня по 26 жовтня 2020 року аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта (Маринченко Євгеній, Бикова Тетяна, Карась Олена, Сорока Валерій, Заїка Артем) та спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Панасенко Альона, Труш Ірина, Протасова Альона, Гребеник Антон, Бурик Марина) пройшли міжнародне стажування (вебінар) на тему: «Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів та аспірантів» м. Люблін (Республіка Польща).

Організаторами міжнародного стажування виступили Інститут Науково-дослідний Люблінського науковотехнологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF).

Програма міжнародного стажування (Вебінару) включала виконання навчального навантаження: 1,5 кредити ЄКТС (45 години), з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.

Навчальне навантаження передбачало наступну тематику:

Тема 1. Майбутнє освіти та методологія наукового дослідження;

Тема 2. Дистанційне та змішане навчання: вчитися самостійно;

Тема 3. Особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та Google для дистанційного навчання.

Тема 4. Планування власної кар’єри за допомогою дистанційного та змішаного навчання.

По завершенню навчання учасники отримали сертифікат про проходження міжнародного стажування магістрів аспірантів та ад’юнктів (Вебінару), що підтверджує міжнародний досвід учасника.

Вітаємо всіх учасників! Бажаємо подальших здобутків!

Сорока В.
Панасенко А.
Карась О.
Бикова Т.
Trush Iryna
Заїка А.
Burik Marina
Hrebenyk Anton
Protasova Alona
Marynchenko Evgeniy

Презентація результатів досліджень молодих науковців

05 листопада 2020 року у рамках ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» відбулося секційне засідання молодих науковців, на якому результати своїх досліджень презентували аспіранти кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва ГНПУ ім. О. Довженка.

 

Модератором заходу був викладач кафедри Єрмоленко Є.І.

4
9
8
5
7
2
1
6
3

Підведено підсумки викладацької практики

26.10.2020р. в дистанційному режимі відбулася звітна конференція з викладацької практики для аспірантів 3-го року навчання за участю гарантів ОНП та наукових керівників аспірантів.

16
14
10
13
12
11
9
7
6
2
1
5
4
8

Захист дисертації Загородньої Людмили Петрівни

24 вересня 2020 року відбувся захист дисертації Загородньої Людмили Петрівни на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

DSCN8754
DSC_0142
DSC_0084
DSC_0010
DSC_0022

Фаховий семінар для апробації дисертації Каганцової Тетяни Миколаївни

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 11 від 30 червня) 14 вересня 2020 року на спільному засіданні кафедр технологічної і професійної освіти, кафедри педагогіки та менеджменту освіти, фізико-математичної освіти та інформатики відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Каганцової Тетяни Миколаївни на тему: «Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок В.П. завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Слайд4
Слайд3
Слайд5
Слайд8
Слайд6
Слайд1

Звітування докторантів про виконання наукових програм

На черговому засіданні Наукової ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка відбулося звітування докторантів.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про докторантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка докторанти 1-го, 2-го років навчання прозвітували про стан виконання індивідуальних планів наукової роботи за 2019-2020 н. р. Науковці презентували результати своєї роботи над дисертаціями, кількісні показники опублікованості результатів досліджень та їх апробації. За результатами проведеної роботи всі докторанти були атестовані.

Також було заслухано дослідницьку пропозицію претендентки на вступ до докторантури в поточному році. Обмін думками з колегами-науковцями та жвава дискусія уможливили окреслення рекомендацій щодо виконання наукових досліджень та визначення перспективних напрямів подальшої наукової роботи.

всі
Хроленко
тюльпа1
Тюльпа
Пінчук
Ковальчук1

Фаховий семінар для апробації дисертації Шевченко Людмили Миколаївни

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 11 від 30 червня) 28 серпня 2020 року на спільному засіданні кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва й кафедри теорії і методики початкової освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Шевченко Людмили Миколаївни на тему: «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи із застосуванням хмарних технологій у процесі вивчення фахових дисциплінx» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти.

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

IMG-da564bb5fcca77ff7526d52da3ebfb5e-V
IMG-94422a0b891c1e96f0c7d88e94b1633b-V
IMG-19ee46345ba111e64c9937fed9e8f1e1-V
IMG-20eb0636e0037f96e1a59a2898738e9b-V
IMG-88aba620e286b28c3132d5db3cd1d9de-V
IMG-9ebd41dda5d52eefedf58a6a942ce826-V

Звітування аспірантів про виконання наукових програм

27 серпня 2020 року відбулося звітування аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про аспірантуру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка аспіранти 1-го, 2-го, 3-го, 4-го років навчання (денної і заочної форм) прозвітували про стан виконання індивідуальних планів освітньо-наукових програм за 2019-2020 н.р. на засіданнях кафедр, відповідальних за їх підготовку.

Виконання освітньої складової ОНП (1-2 рік навчання) передбачає успішне складання заліків та екзаменів з освітніх компонентів, передбачених навчальним планом підготовки здобувачів освіти ступеня доктора філософії.

Наукова складова ОНП підготовки доктора філософії (1-4 рік навчання) містить інформацію про стан виконання дисертації, опублікування результатів дослідження та їх апробацію на конференціях і семінарах різного рівня.

Представлені результати засвідчили належний рівень виконання досліджень, їх вчасне опублікування та обговорення, що стало підставою для успішної атестації здобувачів освіти ступеня доктора філософії.

Ковальчук
Дмитренко
Маринченко
Чорнобай
Шевченко
Тропак
Панасенко
Курант

Фаховий семінар для апробації дисертації Плугіної Альони Петрівни

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 15 червня 2020 року на спільному засіданні кафедри кафедри педагогіки і психології початкової освіти й кафедри педагогіки та менеджменту освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Плугіної Альони Петрівни на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-компетентності».  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський А. І. професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

2
1 (3)
С_1
4 (1)

Фаховий семінар для апробації дисертації Сєрих Тетяни Миколаївни

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 15 червня 2020 року на спільному засіданні кафедри кафедри педагогіки і психології початкової освіти й кафедри педагогіки та менеджменту освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Сєрих Тетяни Миколаївни на тему: «Формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи»  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуючий на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський А. І. професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

1 (3) (1)
4 (1) (1)
3 (1)
2 (3)

Фаховий семінар для апробації дисертаціїї Єрмоленка Євгенія Ігоровича 

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 10 червня 2020 року на спільному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти, кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва й кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Єрмоленка Євгенія Ігоровича на тему: «Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок В.П. завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Снимок4
Снимок2
Снимок1
Снимок3

Фаховий семінар для апробації дисертації Біліченко Тетяни Михайлівни

На виконання рішення Вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол № 8 від 14 квітня) 10 червня 2020 року на спільному засіданні кафедр технологічної і професійної освіти, кафедри педагогіки та менеджменту освіти відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Біліченко Тетяни Михайлівни на тему: «Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М.В. Богдановича (1925 –  2006 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Головуюча на засіданні – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок В.П. завідувач кафедри технологічної і професійної освіти.​

Рецензенти:

 • Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва;

 • Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

1 (3) (2)
4 (1) (2)
3 (1) (1)
2 (3) (1)

ОГОЛОШЕННЯ 

 • УВАГА! На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол №10 від 03.02. 2021 р.) 23 лютого 2021 року  о 14.00 год. в ауд. 59 (центральний корпус) на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбудеться фаховий семінар для апробації дисертації Рожнової Вікторії Миколаївни

 • УВАГА! На виконання рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол №10 від 03.02. 2021 р.) 23 лютого 2021 року  о 15.30 год. в ауд. 59 (центральний корпус) на розширеному засіданні кафедри технологічної і професійної освіти відбудеться фаховий семінар для апробації дисертації Дмитренко Аліни Павлівни

НАУКОВЦЮ 

НАШІ АСПІРАНТИ 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

011 Освітні, педагогічні науки

013 Початкова освіта

015 Професійна освіта

032 Історія та археологія

Контактна інформація

вул. Києво-Московська, 24

м. Глухів, Сумська обл., 41400

+380661557251

Ткаченко Наталія Миколаївна,

завідувач аспірантури та докторантури

gnpuaspirantura@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now